Islamakademin – kurser och utbildningar om islam. Salahuddin Barakat Shaykh Salahuddin Kurser Utbildning Muslimer ISIS Salafi Sunni Koranen Sunnah Sunna Quranen Koran Quran Shia

kunskap om islamKunskap

Profeten Muhammad ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (frid och välsignelser vara över honom) sade: ”De lärda är profeternas arvtagare”. Eftersom religiös kunskap är ett profetiskt arv till oss lägger vi på Islamakademin stor vikt vid att kunskap som förmedlas är taget från autentiska, legitima och auktoritativa källor. Vi strävar därför efter att alltid presentera islam utifrån de traditionella åsikterna som är återberättade av allmänt erkända imamer och lärda inom Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah.

lärande genom islamLärande

Profeten Muhammad ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (frid och välsignelser vara över honom) sade: ”Sannerligen erhålls kunskap genom lärande”. Sann kunskap och djup förståelse om islam kan inte erhållas endast från böcker eller slumpmässigt utvalt material på Internet. Sann kunskap erhålls genom systematiskt och strukturerat lärande. Därför erbjuder vi på Islamakademin kurser och utbildningar som är direktsända över nätet, där man har möjlighet att interagera med läraren för största möjliga nytta.

interaktionInteraktion

Allah subḥānahu wa ta'āla (ärad är Han och upphöjd) lär oss i Koranen: ”Fråga de lärda om det är något ni inte har kunskap om”. Islamakademin erbjuder dess medlemmar möjlighet att ställa frågor och interagera med lärarna både ”live” under lektionens gång och genom att skicka in frågorna skriftligt via vår frågetjänst. Ni är välkommen att anmäla er till våra kurser, som med rätt intention förhoppningsvis kommer leda till mycket lärande.

 

Kurskatalog » Kurser


Blogg » Nyheter

bönerramadan

Böner som är viktiga under Ramaḍān

Den heliga månaden Ramaḍān är en månad full av välsignelser och möjligheter att komma närmare Allah och erhålla Hans Nöjsamhet. Ett snabbt sätt att uppnå detta på är att öka ens åkallan. Utnyttja din tid under denna välsignade tid till att utöver de obligatoriska handlingarna (såsom bönen, fastan, etc.) även åkalla Allah. Han den Upphöjde säger i Sin Bok: ”Åkalla […]

Karl_XII_at_horse

Kung Karl XII som mångfaldens fanbärare

Den 12 februari för 299 år sedan fick muslimer och judar partiell religionsfrihet i Sverige. Vi har anledning att fira den dagen. Karl XII är landsfadern som importerade kåldolmen till Sverige men också den första stadsman att ge muslimer och judar religionsfrihet i Sverige. Många förknippar Karl XII med en nationalromantisk bild som kommit låtas […]


Frågor & Svar » Nyheter

jihad

Jihad, sådant som upphävts i Koranen & ”Svärdets vers”

Fråga: Jag har nyligen läst om sådant i Koranen som har upphävts och är nu ytterst förvirrad. En del säger att det inte finns något som har upphävts eller att bara ett fåtal verser har upphävts (huvudsakligen sådana som handlar om arv). Ytterligare andra säger att över 200 verser har upphävts, bland dem alla verser […]

Styrelse-2

Vilken dag börjar Ramadhan?

I Allahs namn, den nåderike, den barmhärtige. Vi har blivit kontaktade av många gällande Ramadhans början och vi har följande punkter att säga: 1. Det är viktigt att förstå att meningsskiljaktighet i rättsliga frågor är en del av vår tradition och redan under följeslagarnas tid inledde man Ramadhan olika dagar i olika geografiska delar av […]