Böner som är viktiga under Ramaḍān

Den heliga månaden Ramaḍān är en månad full av välsignelser och möjligheter att komma närmare Allah och erhålla Hans Nöjsamhet. Ett snabbt sätt att uppnå detta på är att öka ens åkallan. Utnyttja din tid under denna välsignade tid till att utöver de obligatoriska handlingarna (såsom bönen, fastan, etc.) även åkalla Allah. Han den Upphöjde säger i Sin Bok: ”Åkalla Mig, så skall Jag besvara er [åkallan]”.

För att underlätta för oss har jag samlat ihop några böner som man bör läsa under denna välsignade månad. För största möjliga nytta är bönerna är återgivna på arabiska, translittererade och översatta på svenska. Innehållet i denna samling har sakgranskats av shaykh Salahuddin Barakat.

Läs dem, lär dig dem utantill, praktisera och lär ut dem till andra in shā’ Allāh.

Samir Muric

Klicka på länken för att ladda ner samlingen i Pdf format: BönerRamaḍān

Kommentarer