Kan man följa astronomiska uträkningar i Ramadhân?

﷽ Det har diskuterats mycket kring giltigheten av att följa astronomiska uträckningar för att fastställa Ramadhans början och slut. Utan tvekan är det så att majoriteten av de lärda inom de fyra sunnitiska rättskolorna är av åsikten att fastställandet endast kan ske genom vittnesmål med blotta ögat. Trots detta så finns det en legitim rättsåsikt […]

Jihad, sådant som upphävts i Koranen & ”Svärdets vers”

Fråga: Jag har nyligen läst om sådant i Koranen som har upphävts och är nu ytterst förvirrad. En del säger att det inte finns något som har upphävts eller att bara ett fåtal verser har upphävts (huvudsakligen sådana som handlar om arv). Ytterligare andra säger att över 200 verser har upphävts, bland dem alla verser […]

Vilken dag börjar Ramadhan?

I Allahs namn, den nåderike, den barmhärtige. Vi har blivit kontaktade av många gällande Ramadhans början och vi har följande punkter att säga: 1. Det är viktigt att förstå att meningsskiljaktighet i rättsliga frågor är en del av vår tradition och redan under följeslagarnas tid inledde man Ramadhan olika dagar i olika geografiska delar av […]

Imam al-Tabaris tolkning av begreppet istiwa

FRÅGA ”I en artikel på en svensk hemsida om islam påstår man att imam at-Tabari ansåg att istiwa betyder: ‘att Han höjde Sig över dem och besteg dem…’. Stämmer detta och hur förstår sunni-muslimska lärda ord som ‘höjande’ och ‘bestigande’?” SVAR För att förstå en text korrekt måste man se till kontexten och helheten. I svaret […]

Förbjuder Koranen muslimer från att ha icke-muslimska vänner?

FRÅGA ”I Koranen kom jag förbi en vers (Surat al-Maidah, vers 51) som verkar indikera på att muslimer inte får ha icke-muslimer som vänner. Kan ni klargöra?” SVAR I Allahs namn, den nåderike, den barmhärtige. Ett av de stora problemen vi lider av är att man tar texter ur sin kontext och sedan försöker förstå […]

Frågor om ödet

FRÅGA ”Ifall ödet finns och Gud redan vet vad som ska hända i framtiden, vad är meningen med våra liv? Om han redan vet vad som ska hända, vilka som kommer dö och vilka som hamnar i paradiset/helvetet [vad är i sådana fall syftet?]” SVAR Ödet, eller Qadar som det på arabiska heter, är ett […]