Koranprogrammet – introduktion (för bröder)

Koranprogrammet år 1 – introduktion – Koranstudier för seriösa kunskapssökare Kursöversikt – introduktion Att lära sig läsa Koranen på arabiska är viktigt för varje seriös kunskapssökare. Med hjälp av läsförståelse (de arabiska bokstäverna) och kontinuerlig läsning av dem kommer man närmare Koranen och fördjupade islamiska studier. Introduktionsmomentet i Koranprogrammet ger därför en systematisk och grundläggande genomgång av det […]

Teologiprogrammet år 1

Islamakademins teologiprogram Islamisk teologi, år 1 (ISL01)   Varför vi startar teologiprogrammet Det har i Sverige länge funnits ett behov för ett strukturerat program i islamisk teologi och rättslära. Vi har en brist på muslimska teologer och rättslärda som både är förankrade i den muslimska traditionen och i det svenska samhället. Vi ser att intresset […]

Arabiskaprogrammet år 1

Arabiskaprogrammet år 1 – studier i läsförståelse för seriösa kunskapssökare Kursöversikt – termin 1 Att lära sig det arabiska språkets beståndsdelar är viktigt för varje seriös kunskapssökare. Med hjälp av grammatik (nahw) och morfologi (sarf) och ett rikt ordförråd kommer man närmare en mer korrekt förståelse av de islamiska urkunderna. Kursen ger därför en systematisk och grundläggande genomgång […]

Barnakademin

Barnakademins helgskola ”Kunskap är inte det du lägger på minnet utan det du har nytta av.” – Imam al-Shafi’i Vad är Barnakademin? Barnakademin är Islamakademins religiösa utbildning för barn, som ämnar vara ett komplement till barnens ordinarie skolgång med ett särskilt fokus på religiös och andlig utveckling. Varför vi har vi startat Barnakademin? Enligt den profetiska […]