Den profetiska biografin

Den profetiska biografin Kursöversikt: Den här kursen ger en översikt över Profeten Muhammads biografi. Den utgår från Muhammad ibn ’Alawi al-Malikis bok Tarikh al-hawadith wa-l-ahwal al-nabawiyya, vilken behandlar såväl profetens karaktär och egenskaper som den kronologiska historien om hans liv. Syftet med kursen är att introducera vetenskapen om den profetiska biografin (sira) och dess metodologi; […]

Teologiprogrammet år 1

Islamakademins teologiprogram Islamisk teologi, år 1 (ISL01)   Varför vi startar teologiprogrammet Det har i Sverige länge funnits ett behov för ett strukturerat program i islamisk teologi och rättslära. Vi har en brist på muslimska teologer och rättslärda som både är förankrade i den muslimska traditionen och i det svenska samhället. Vi ser att intresset […]

Barnakademin

Barnakademins helgskola ”Kunskap är inte det du lägger på minnet utan det du har nytta av.” – Imam al-Shafi’i Vad är Barnakademin? Barnakademin är Islamakademins religiösa utbildning för barn, som ämnar vara ett komplement till barnens ordinarie skolgång med ett särskilt fokus på religiös och andlig utveckling. Varför vi har vi startat Barnakademin? Enligt den profetiska […]