Arabiskaprogrammet år 1

Arabiskaprogrammet år 1 – studier i läsförståelse för seriösa kunskapssökare Kursöversikt – termin 1 Att lära sig det arabiska språkets beståndsdelar är viktigt för varje seriös kunskapssökare. Med hjälp av grammatik (nahw) och morfologi (sarf) och ett rikt ordförråd kommer man närmare en mer korrekt förståelse av de islamiska urkunderna. Kursen ger därför en systematisk och grundläggande genomgång […]