Koranprogrammet – introduktion (för bröder)

Koranprogrammet år 1 – introduktion – Koranstudier för seriösa kunskapssökare Kursöversikt – introduktion Att lära sig läsa Koranen på arabiska är viktigt för varje seriös kunskapssökare. Med hjälp av läsförståelse (de arabiska bokstäverna) och kontinuerlig läsning av dem kommer man närmare Koranen och fördjupade islamiska studier. Introduktionsmomentet i Koranprogrammet ger därför en systematisk och grundläggande genomgång av det […]