Islamakademin samverkar med en rad olika organisationer både nationellt och internationellt och ser det som en del av vår styrka. Dessa organisationer är muslimska och icke-muslimska religiösa samfund, företag, ideella organisationer, myndigheter och privatpersoner. Vi sätter som krav att de vi samverkar med inte bryter mot svensk lagstiftning och inte sprider hatbudskap, rasism och liknande. Nedan följer ett urval av de organisationer som vi på olika sätt samverkat med.

 

IA - Presentation 2016_001

 

Notera:

Det är viktigt att tydliggöra att vi inte tar ansvar eller står för allt som uttrycks av de organisationer vi har samverkat med. Vårt krav gällande de vi samverkar med är att de inte bryter mot svensk lagstiftning och inte sprider hatbudskap, rasism och liknande. Vi har dock inte möjlighet att utföra större kontroller av vad dessa organisationer eller deras representanter har sagt, skrivit eller gjort under tidens gång utan utgår från en generell bedömning.

Vi tar endast fullt ansvar för innehållet i de artiklar som är författade och publicerade av Islamakademin och dess representanter. Andra artiklar som publiceras på Islamakademins sida och de organisationer som står bakom dem representerar inte alltid Islamakademins åsikter och värderingar. De kan publiceras i syfte att ge andra perspektiv och nyansera frågor och diskurser.

Det kan även vara så att andra hemsidor länkar till oss eller vårt material. Vi tar inte ansvar för vad som finns på dessa sidor eller uttalanden gjorda av bakomliggande organisationer eller personer.