Shaykh Salahuddin Barakat är svensk imam av libanesiskt ursprung som växt upp i Malmö. Han har sedan 15 års ålder studerat för lokala imamer och ägnat sig åt egna studier i de islamiska vetenskaperna. Han har studerat för lärda från bl.a. Turkiet, Levanten, Pakistan, Mauretanien och Jemen. Huvuddelen av hans officiella studier har skett i lärosätet Dar al-Mustafa och Ribat i Tarim i Jemen, där han studerade intensivt under fyra års tid.

Bland de lärda som han har studerat för är Habib Umar ibn Hafidh, Shaykh Umar Husayn al-Khatib, Mufti Tarim Muhammad Ali al-Khatib, Shaykh Salim Ahmad al-Khatib, Shaykh Amjad Rashid m.fl. Shaykh Salahuddin Barakat har fått formell auktorisering (ijâzah) i att lära ut och besvara frågor.

Shaykh Salahuddin Barakat är f.n. aktiv i olika moskéer och föreningar i Skandinavien, där han undervisar i bland annat islamisk andlighet, teologi, rättsmetodik, koranlära, hadithlära och rättslära. Han är även aktiv i en rad olika interreligiösa projekt likt Coexist och Open Skåne.

Shaykh Salahuddin Barakat sitter i SMFRs (muslimska fredsrörelsen) religiösa råd och undervisar i religionskunskap och islamisk teologi i Kista folkhögskola.

Shaykh Salahuddin Barakat grundade år 2013 läroverket Islamakademin.

Ustadha Fatma Okyapar är en kvinnlig lärd som är uppväxt i Malmö med ursprung i Turkiet. Hon har fostrats i en familj där båda föräldrarna är lärda och har memorerat hela Koranen. Ustadha Fatma Okyapar har studerat de traditionella islamiska vetenskaperna i en av den världskände Shaykh Mahmud Effendis traditionella skolor (madrasa) i Istanbul under fyra års tid.

Hon har bland annat studerat koranlära, troslära, arabisk grammatik (sarf, nahw), tafsîr, rättslära (hanafi-skolan) och erhållit formell auktorisering (ijâzah) i att bland annat lära ut tajwîd. Efter studierna återvände hon till Sverige och har sedan dess undervisat barn och ungdomar i de islamiska vetenskaperna.

Ustadha Fatma Okyapar undervisar f.n. i Malmö och håller distansundervisning online.

Ustadh ‘AbdulQadir (Daniel) Nilsson, är en traditionellt skolad imam som är född och uppvuxen i Falkenberg. Han konverterade till Islam år 2005 och gav sig samma år iväg till Jemen, där han under ett och ett halvt år studerade arabiska i staden Tarim. År 2010 återvände han till Tarim, Jemen, för att fortsätta sina studier i arabiska och de islamiska vetenskaperna vid det erkända och traditionella lärosätet Dar al-Mustafa.

Under fyra och ett halvt år studerade Ustadh ‘AbdulQadir bland annat andlighet, teologi, rättslära, tafsir och hadith. under lärare som Habib Ali Al-Mashur (Tarims huvudmufti) och Habib Umar bin Hafidh.

Ustadh AbdulQadir Nilsson bor för närvarande i Falköping och är aktiv lärare vid Islamakademin.

Ustadh ‘Isa Husayn Johansson är en traditionellt skolad imam från Sverige som utbildats i bl.a. Sydostasien, Sydafrika, England, och Mellanöstern. Han omfamnade islam i tonåren och har sedan dess studerat Alimiyyah-programmet vid ett traditionellt islamiskt lärosäte i Sydostasien, och avlagt examen vid Madina Institute, Sydafrika (كلية المدينة للدراسات الاسلامية والبحوبث بجنوب افريقيا).

Han har formell auktorisering (ijazāh) att lära ut de islamiska vetenskaperna från flertalet skriftlärde, bl.a. i islamisk andlighet, teologi, rättslära, och hadith, och har givits oavbrutna traderingskedjor (asānid) tillbaka till Profeten Muhammad ﷺ.

Bland hans lärare och de som givit honom auktorisering (ijāzah) är Shaykh Muhammad al-Ninowy, Shaykh Seraj Hendricks, Shaykh Hidayatullah Shah, Shaykh Badruddin al-Sanusi, Shaykh Ahmad Ali Surati, Shaykh Zahiruddin Rehmani, Shaykh Sulayman al-Ahdal, Shaykh Abdur-Rahman al-Kittani, Shaykh Fatih ibn Makki al-Kittani, m.fl.

Ustadh Isa är aktiv som lärare vid Madina Institute och Islamakademin.

Ustadha Rahma Ahmed är en kvinnlig lärd som är uppväxt i Sverige med ursprung i Somalien.

Hennes huvudsakliga islamiska studier skedde i lärosätet Dar az-Zahra i Tarim, Jemen. Där inledde hon sina studier i ett fyraårigt shariah program. I detta program studrade hon huvudsakligen de grundläggande texterna i olika islamiska discipliner. Hennes lärare under denna period var huvudsakligen Hababa Nur, Hababa Maryam, Ustadha Aisha, Ustadha Zainab, Ustadha Mounira och andra lärda kvinnor.

Därefter studerade hon ytterligare tre års fördjupning. Under dessa år studerade ustadha Rahma med lärda som shaykh Umar ibn Abu Bakr al-Khatib i bland annat retorik och rättsmetod, shaykh Zaid bin Yahya i bland annat hadith och hadithlära. Hon har även studerat en del verk under den internationellt kända Habib Umar bin Hafith.