Allmänt

Islamakademin säljer kurser via sin webbplats (www.islamakademin.se). Genom att genomföra ett köp på webbplatsen godkänner kunden Islamakademins köpvillkor. Kunden godkänner också att namn, personuppgifter och eventuellt organisationsnummer registreras i Islamakademins kundregister. Islamakademin reserverar sig för eventuella fel i kursinformationen.

Köp

För att registrera sig på en kurs måste den studerande ha svenskt personnummer och en e-postadress. Islamakademin erbjuder tre betalningssätt:

1) Bankgirobetalning.

2) Kort- och internetbetalning med VISA eller Mastercard och internetbankerna Swedbank, Handelsbanken, SEB och Nordea, genom Payson.

3) Kontantbetalning

Köp via webbplatsen är genomfört när kunden erhållit ett bekräftelsemejl med ett kvitto.

Personuppgifter

Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande bestämmelser i personuppgiftslagen (PUL). Vi garanterar att informationen inte lämnas ut till andra företag eller att den säljs vidare. Du kan när som helst kontakta oss för att ta del av uppgifterna, ändra eller be om att de ska tas bort.

Islamakademins kurser och aktiviteter drivs och rapporteras som studiecirklar och kulturprogram i samarbete med olika studieförbund så som Ibn Rushd, NBV, SENSUS och andra. Dina personuppgifter kommer att avkodifieras och skickas till SCB. Denna rapportering påverkar inte ditt förhållande till Arbetsförmedlingen eller Socialstyrelsen.

Ångerrätt

Full ångerrätt gäller inom fjorton dagar från det att du mottagit bekräftelsemejlet, förutsatt att distanskursen inte är påbörjad. Det är viktigt att du anger namn, ordernummer och din kontaktinformation i din kontakt med Islamakademin. Om du köpt flera kurser och ångrar något av köpen så måste du ange vilket kursköp du ångrar.